Rüya Nedir ?

“Rüya” arapça bir kelime olup, terim anlamı olarak “görmek, düş” anlamlarına gelir.

İnsan ve diğer tüm canlılar dünya üzerinde varola geldiğinden beri uyku ihtiyacı yaşamın bir gerçeğidir. Tüm canlılar belirli zamanlarda uyur ve ara ara rüyalar görür. Tıp ve psikoloji bilimi tam olarak açıklayamasada rüyanın gerçekliğini kesinlikle kabul eder. Bu bilim dalları daha çok İnsan ne sıklıkla rüya görür, kaç saniye sürer, uykunun hangi evrelerinde görülür, sadece uyurken mi görülür gibi araştırmalardan ibarettir.

Peki görülen rüyaların tamamı olmasada bazılarının insan hayatını etkileyecek, yön verecek çeşitli gerçekleri barındırdığı inkar edilemez.

Var olan tüm dünya dinleri (islamiyet, hıristiyanlık, yahudilik), çeşitli tarikat ve düşünce toplulukları eskiden beri rüyayı kabul etmiş, rüya ilmi ve tabiri ile uğraşmıştır. Evet rüya tabiri ve yorumu çok önemli hassas ve ilim gerektiren bir gerçektir. Yani olumsuz ve kötüymüş gibi gözüken bir rüya aslında güzel ve hayırlı bir habere delalet, çok güzel neşeli gözüken bir rüya aslında üzüntü keder ve kayıplara delalet olabilir. Burada önemli olan doğru insan ve kaynaktan yararlanmaktır. İşte rüya ilmi asırlardır bu yorum ve tahmin ilmiyle uğraşmış kişilerin, günümüze dek ulaşmış gerek sözlü gerek yazılı belgeleri ile devam etmektedir.

Bu işle uğraşmış alimlerin bıraktığı belge ve bilgilere dayanarak söylenile bilinirki;

Rüyalar yorum bakımından üç kısma ayrılır.

-Rahmani rüyalar,

-Şeytani rüyalar, 

-Kişinin kendisi tarafından o günki ruh hali ile gördüğü rüyalar,

Rahmani rüyalar: Allah (kimine göre yaratıcı, kimine göre aşkın) tarafından iyi kullarına övgü ve müjde olarak gösterilen salih ve doğru rüyalardır, rüyada görülenin kesinlikle gerçekte karşılığı vardır.

Şeytani rüyalar: Genelde şeytan (kimine göre kötü ruh, kimine göre üç harfliler) tarafından gösterilen kişiyi korkutan, şehvete getiren, hayra teşvik etmeyen, ibadetine engel olan asılsız kötü rüyalardır.

Kişinin kendisi tarafından o günki ruh hali ile gördüğü rüyalar: Kişinin o günün içerisinde başından geçmiş, kendisine ilginç gelmiş, kafasını kurcalayan, gördüğü bir filmi duyduğu bir müziği yani ön belleğinde kalmış taze hatıralarını hemen yakın zamanda gördüğü rüyalardır, gerçeklikten uzak asılsız rüyalardır.

Rüyalar hayatımız hakkında bizlere çok şey anlatır, önemli olan anlatılan şeyin doğru ve gerçek yorumlanmasıdır.