yaşlı porno grup toplu sex brazzers porno grup porno
anal sex hardcore porn
Akhuvan | Rüya Tabirleri, islami rüya, rüyada görmek , rüya yorumları

Akhuvan

AKHUVAN : Akhuvan görmek, dağdan toplamak bir pâdişâhtan veya büyük bir zâttan câriye almaya delildir.
Bir rivayete göre erkeğin karısından zıhârına işarettir. (îslâmiyetten evvel bir erkeğin karısına “sen bana anam
gibisin” demesi kadının o erkeğe artık haram sayılacağına delildi ve boşanma sebebi sayılırdı. İşte bu ve benzeri du­-
rumlar İslâmiyet tarafından yasaklandı. Zıhâr eden kim­seye keffâret vaz’ olundu. Boşanma sebebi olmaktan kalk­-
tı. Zıhârm kelime mânâsı ise, iki şey arasında münâsebet ve mutabakat meydana getirmektir.)