yaşlı porno grup toplu sex brazzers porno grup porno
anal sex hardcore porn
İşaretler | Rüya Tabirleri, islami rüya, rüyada görmek , rüya yorumları

İşaretler

İŞARETLER : (Eski devirlerde pâdişâh ve diğer bü­yüklerin kapılarının önünde kandiller ve fenerler ya­kılırdı. Bu kandil ve fenerlerin sayıları, saçtıkları ışığın büyüklüğü, orada ikâmet edelerin kimliğini ifâde ederdi.Yakın târihlerde saray ve konakların önünde yakılan fe­nerler de aynı mânâyı taşırlardı. Okuyacağınız tâbirde kastedilen işaretler işte bunlardır.) işaret vermek amacıyla
kandil konulan yerleri görmek; son derece iyidir. Şeref ve makamdır. Onu söndürmek hayırsızdır. Tanınmış bir şahsa âit husûsî işaret görmek; onun şeref ve sânıyla alâkalıdır. Kendisine âit husûsi işaretler görenin rüyası, hayırla tâbir edilir. Bu işaretlerin artmasi daha iyidir. Makam ve itibardır. Azalması, kötüdür.