yaşlı porno grup toplu sex brazzers porno grup porno
anal sex hardcore porn
Nehirler | Rüya Tabirleri, islami rüya, rüyada görmek , rüya yorumları

Nehirler

NEHİRLER: Kişinin rüyada nehir görmesi, kadri yüce, şa­nı büyük ve temiz, salih bir zata delâlet eder. Rüyada cennet nehirlerinden birini görmek ve suyundan iç­mek, ilme, Kur’an-ı Kerim’e, hayır ve salâha, sürür ve sevince delâlet eder.Rüyada nehre girdiğini görmek, büyük insanlarla birlikte ol­maya ve onlardan feyz almaya işarettir.Bir kimsenin rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçra­dığını görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye ve feraha delâlet eder. Rüyada saf ve berrak bir nehrin suyundan içtiğini görmek, gü­zel geçime, kalb safasma, menfaat ve rızka delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada nehir görmek, keskin zekaya ve geniş rızka delâlet eder. Rüyada kendi evinin içine safî ve berrak bir nehir aktığını gör­mek, işlerde kolaylığa, mal, servet ve rızka delâlet eder/Yine rü­yada berrak nehir görmek, salih amele ye devamlı olan rızka işa­rettir. Bulanık ve kötü kokulu nehir de cehenneme yaklaştıracak kötü amele ve günaha delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada kendi vücudunun nehir olduğunu gör­mek, kan tükürerek ölmeye işarettir. Rüyada bir nehirde ve su üzerinde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin iyi niyetine ve imanının kemaline, dindeki sıdkına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Kevser’i görmesi “(Habimim) Şüphesiz, biz sana, Kevser’i verdik.” mealindeki âyet-i kerime işaretince düşmanlarına galip gelmeye ve çok çok nimete mazhar olmaya delâlet eder. Rüyada Kevser’den içtiğini görmek, ilme, güzel amele, Sünnet-i Seniyyeye ve güzel akıbete delâlet eder. Bu rüyayı kâfir görse, ona hidayet nasip olur. Günahkâr görse, günahına tevbe eder ve Hakk’a yönelir. Rüyada cennette olan nehirleri görmek, rızka, berekete, af ve mağfirete delâlet eder. Süt nehri, İslâm fıtratına, şarap nehri, Al­lah aşkı ile mest olmaya ve haramdan sakınmaya, bal nehri, ilim, hikmet ve Kur’an-ı Kerim’e delâlet eder.